Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlasová cvičení - FAQ

Často kladené otázky:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Množí se mi dotazy ohledně hlasových cvičení.

Zde vám nabízím odpovědi předem. :-)

 

1. Kolik CD s hlasovými cvičeními nabízíte?

  Tolik, kolik jich je na záložce „Hlasová cvičení na CD“ zvýrazněno červenou barvou. (Zatím jsou to pouze 2 druhy CD a to „Popová cvičení 2“ a „Uvolňovací cvičení“ v mužské a ženské verzi.) Ostatní cvičení, která jsem vypsal šedou barvou, ještě nejsou hotova - pouze vám dopředu píšu, na co se můžete těšit a také abyste viděli, jaký je zhruba ve cvičeních systém.

  Avšak pořadí cvičení přizpůsobuju svým žákům individuálně podle jejich aktuálních potřeb. Vás, když neznám, nemohu konkrétně směřovat do pořadí pro vás nejideálnějšího. Proto jsem cvičení sestavil do takového pořadí, ve kterém by měla u většiny z vás naprosto bez problémů univerzálně fungovat.

   

2. Kdy bude hotové další CD?

  To je pro mě asi vůbec nejtěžší otázka. :-( Jsem docela hodně pracovně vytížen a jelikož tyto nahrávky nedělám komerčně, vyrábím je ve svém volném čase, kterého bohužel není moc. Ale věřte mi, snažím se, aby zmíněný výčet cvičení spatřil světlo světa v co nejrozumnějším časovém horizontu.

  Pokud chcete, napište mi, že stojíte o další cvičení a jakmile budou hotova, pošlu vám informační mail.

 

3. Proč jste začal nahrávat cvičení od prostředka?

     Začal jste „Popovými cvičeními 2“, která jsou ve vašem seznamu až 8.!

  To částečně souvisí s otázkou č.2. Pořadí cvičení, které jsem napsal na stránce „Hlasová cvičení na CD“ postupuje od úplných začátků určených pro naprosté začátečníky k mírné, střední a vyšší pokročilosti.

  No a když vím, jak pomalu mi jde o ruky práce s nahráváním cvičení, řekl jsem si, že začít musím něčím, co uspokojí nejvíce zájemců o nahrávky. A když jsem tak jsem průměroval, jací lidé se mi hlásí a píší, tak většina už jich něco málo za sebou měla. A tak jsem jako první nahrál právě „Popová cvičení 2“, která jsou určena pro mírně a středně pokročilé zpěváky. Proto jsem přesvědčen, že pro většinu lidí jsou pravě „Popová cvičení 2“ ta ideální startovací sada.

  (Ale nebojte! Jen co dokončím „Uvolňovací cvičení“, o která si hodně lidí psalo, hned pak začnu vytvářet další nahrávky hezky ve správném od čísla 1.)

  

4. K čemu ta cvičení slouží?
     Jen k rozezpívání nebo na trénování a zlepšování hlasu?

  Všechny sady cvičení se dají použít jako příprava před koncertem nebo zkouškou s kapelou apod. Tedy všechny, které zapojují hlas se dají použít jako „rozezpívání“.

  Ale samozřejmě to není jejich jediná funkce. Zároveň hlas trénují - ale každá jiným způsobem. To už záleží na specializaci té které sady.

  Na rozezpívání před koncertem bych doporučoval sadu, kterou jste už ovládli a která vám nečiní žádné velké potíže. Na trénink potom kteroukoli - ideálně systematicky bráno dle výše zmíněného pořadníku (tedy jen co budou nahrávky vytvořeny - zatím cvičte ty, které jsou k dispozici od nejnižšího čísla výše).

  

5. Potřebuju projít všechna cvičení na to, aby ze mě byl dobrý zpěvák?

  To je věc, kterou na dálku nedokážu zodpovědět. To bych se s každým z vás musel osobně setkat, abych každému řekl: „Ty potřebuješ to a ty zas ono...“. Ale pokud se s vámi osobně nikdy nesetkám, raději vám doporučuju, abyste si prošli všechna cvičení.

  Ve skutečnosti je to tak, že každý má přirozeně hlas posazen někde jinde, každému jinak pracujou svaly podílející se na dýchání, každý jsme prostě jiný. Někdo má přirozeně rozvinuté rezonance a téměř je nepotřebuje víc už rozvíjet, někdo zas přirozeně správně dýchá... Ale to já bez osobního kontaktu nezjistím. Proto je určitě lepší si všemi těmito cvičeními projít a třeba se jen utvrdit v tom, že to děláte správně, než to vynechat a nadále se utvrzovat ve špatných návycích.

 

6. Proč nedáte všechna cvičení na 1CD?

Na to mám 2 odpovědi:

 1. Protože by se na jedno audio-CD jednoduše nevešla!

  Každá sada bude obsahovat nahrávku přibližně přes půl hodiny. Navíc všude přidávám jako bonus datovou část s praktickou kompletní nahrávkou v mp3 a někde navíc i videobonus, abyste ty komplikovanější cvičení viděli u mě, jak je provádím.

 2. Protože nechci z pedagogických důvodů!

  Hlasová cvičení jsem rozdělil do zmíněných sad, které jednotlivě tvoří uzavřené celky. Jsou sestaveny tak, jak jsem lety své pěvecké a pedagogické praxe došel k závěru, že bude nejvýhodnější je provozovat.

  Každá sada sleduje určitou problematiku a žák by se měl vždy v určitém období (minimálně čtvrt roku) zabývat výhradně touto jedinou sadou.

  Proto, i kdyby to šlo, rozhodně bych neumístil všechny sady na 1 CD, aby se žák ve své velké dychtivosti nesnažil dělat víc cvičení najednou, což by mohlo být silně kontraproduktivní.

  Jelikož přistupuju k pedagogice zodpovědně, ani nechci, aby si ode mě v jednu dobu objednával jeden člověk více sad najednou, protože vím, že je potřeba vždy do každé jednotlivé problematiky nejdříve důkladně proniknout. A tomu u poctivého studenta dávám přibližně čtvrt roku.

   

7. Kolik cvičení je na 1CD?

  Cvičení se snažím koncipovat stručně a jasně, ale přitom dostatečně dlouze, aby stihla splnit požadovaný účel. Na rozezpívání nebo trénink hlasu podle mě stačí bohatě čtvrt až půl hodiny denně, pokud je to prováděno efektivně na správných cvičeních. Úspěch cvičení (ať už hlasových, dechových nebo jiných) není závislý na délce času, který jim budete věnovat, ale na pravidelnosti. Uvědomte si, že jde o práci s vlastním tělem, tedy víceméně o svalovou práci. No a mají-li se svaly vytrénovat, musí se procvičovat pravidelně.

  To máte stejné, jako když zajdete do posilovny. Ujme se vás trenér, který vám vytvoří sestavu několika cviků na cca hodinu a doporučí vám, pokud chcete vidět výsledky, ať do té posilovny přijdete odcvičit danou sestavu alespoň 3x týdně. Když mě teď budete brát jako vašeho „pěveckého trenéra“, tak já vám doporučuju cvičit některou z nabízených sad - stačí čtvrhodinka denně, ale chcete-li vidět výsledek, cvičte každý den.

  Někdy je méně skutečně více a tak počet cvičení v jednotlivých sadách bývá kolem desítky. Než dělat přehršel různých cvičení, která se točí kolem téhož, raději přesně zacílím jednoduchým cvičením do jádra problému.

  Místo toho se radši věnuju důkladnému výkladu, jak cvičení provádět, aby skutečně nemohlo dojít k milnému pochopení. Výklad je v samostatných tracích a může být i delší než vlastní cvičení. Když si žáci začnou být jisti, jak správně cvičení dělat, nemusí už znovu můj výklad poslouchat a prostě budou jednoduše tracky s výkladem přeskakovat a jen zpívat cvičení s nahranými doprovody. Přesto ale nebude na škodu jednou za čas se k výkladu vrátit a ujistit se, že si vše pamatují a cvičí správně.

  V jednoduchosti je síla a eliminuje se tím možnost chybného provádění. Když se po ovládnutí cvičení na CD, začnou žákům zdát tyto předložené základní formy jednoduché, s trochou fantazie si pak mohou doma sami vymýšlet své vlastní těžší varianty. (K CD přikládám notový záznam všech cvičení, což může sloužit i jako návod při vymýšlení vlastních těžších melodií.)

 

8. Jaký je rozsah cvičení? A pomůžou mi s mým problémovým horním tónem?

  Stejně jako pěvecká problematika a její řešení konkrétními cvičeními, tak i rozsahy jednotlivých cvičení jsou univerzální. Tedy opět jsem vycházel z toho, jaké mají většinou rozsahy mí žáci.

  Rozsahově jsou cvičení posazena spíše do polohy středních hlasů (baryton/mezzosoprán). Nicméně to neznamená, že by je nemohli dělat třeba tenoři nebo soprány!

  Trénink extrémně vysokých tónů je už hodně náročný na dokonalou techniku a pro jeho zdravé provádění už vyžaduje osobní kontakt s pedagogem. Proto jsem do žádné sady takové výšky nezařadil, abych eliminoval vaše ublížení si na zdraví nesprávným prováděním cvičení bez dohledu. Cvičení jdou do takových výšek, abyste byli schopni zazpívat většinu písniček tzv. „středního proudu“. Tedy, jistě vám moje cvičení pomůžou s procvičením a usazením horních tónů.

  Nicméně, pokud máte výše položený hlas a opravdu bez problémů můžete jít výše, než do polohy, ve které na CD skončí doprovod, tak není nic jednoduššího, než zapauzovat CD a ve cvičeních pokračovat stejným způsobem dál. Cvičení jsou vždy určitá melodická figura, která se stále opakuje a posouvá po půltónech. Tedy, stejným způsobem můžete pokračovat sami do výšek, kam až to zvládnete. Cvičení vás v tomto případě dole a ve vaší střední poloze rozezpívají, dají vám návod jak pokračovat dál a vy si po jejich skončení můžete ještě zazpívat třeba další 3 opakování. Navíc díky přiloženému notovému záznamu si snáze můžete předehrávat zpívanou melodii na hudební nástroj.

  A obdobně tomu je pro extrémně hluboké hlasy, opět budiž vám cvičení návodná a vy můžete pokračovat ještě níže.

  A také naopak, pokud na vás bude některé opakování příliš vysoko nebo příliš hluboko, tak už dál nepokračujte. Skončete u opakování, které s vypětím sil dáte naposledy technicky správně. Můžete klidně občas zkusit jít o jedno opakování dále, jestli už nejste připraveni k dalšímu kroku. Může se stát, že po čase trénování začne jít výška/hloubka, která byla v počátcích nedosažitelná a tak ji neváhejte zařadit do pravidelného tréninku. Pokud stále nejde, tak ji nechte být.

Pro zpěv je důležité: Buďte trpěliví!!! Pouze píle a velká trpělivost přináší ve zpěvu výsledky. Zejména při „dálkovém studiu“ nebude v technice zpěvu nic za den, ani za týden, a většina věcí ani za měsíc. Chce to jen poctivě trénovat a trpělivě čekat, „až se to pohne“.

 

9. To jsou všechna cvičení, co znáte?

  Ne! :-) To rozhodně ne. Jak už jsem psal u otázky 6, tato nabízená ucelená kolekce různých sad hlasových cvičení plně pokrývá veškerou problematiku se zpěvem spojenou a je výsledkem mých mnohaletých pěveckých a pedagogických zkušeností. Je speciálně zjednodušená a ochráněná před příliš náročnými nebo na dálku těžko vysvětlitelnými cvičeními. Do těchto nahrávek jsem zařadil ta cvičení, u kterých si myslím, že s přiloženým výkladem by měla být u drtivé většiny lidí správně pochopena i bez přímého kontaktu se mnou. Ale samozřejmě znám spousty a spousty další cvičení. A to nemusí být nutně jen cvičení extrémně komplikovaná, která bych si netroufl na dálku někomu vysvětlovat, ale mnohdy jen cvičení podobná, která se dané problematice věnují z trošku jiného úhlu. Já se vždy snažím každému žákovi „ušít cvičení na míru“. Tedy volím cvičení podobná, ale přesto jiná, podle mnoha faktorů a indicií, které mě k dané volbě vedou. Ve výsledku mnohdy každý žák dělá na hodinách něco úplně jiného. Na nabízená CD jsem zařadil u každé problematiky ty nejčastěji používané a nejuniverzálnější varianty cvičení.

  Nicméně žáci, co ke mě chodí na hodiny osobně, mají tu výhodu, že disponuju znalostmi a nahrávkami hlasových cvičení různých jiných lektorů z celého světa a tak jim z pestré mozaiky vybírám ten onen konkrétní díleček, který mi na daného žáka nejlépe pasuje.

 

10. Potřebuju dělat taky „Uvolňovací cvičení“?
       Jsem v dobré fyzické kondici a myslím, že toto není můj problém.

  Problematika, kterou sledují Uvolňovací cvičení, nijak nesouvisí s fyzickou kondicí - stejné problémy postihují jak subtilní holčičky, tak i vysportované chlapáky. :-)

  Jde vlastně asi o nejčastější problém, co zpěváky sužuje, že nevědomky zapojují svaly v oblasti krku, spodní čelisti a jazyka, čímž si sami přivozují sevření hrdla, zejména když třeba chtějí zpívat vysoké tóny. Výsledkem potom je, že nejenže tyto tóny nevyzpívají, ale také je zpěv unavuje, jejich hlas ztrácí na síle, barvě, čistotě intonace a nakonec nad ním mohou úplně ztratit vládu. Lidově se tomuto problému říká, že zpěvák zpívá "krkem".

  Tedy, pokud cítíte při zpěvu občas sevření v hrdle, nemůžete do výšek, zpívání vás unavuje nebo dokonce i bolí, pak dost možná oceníte Uvolňovací cvičení. Jestli ale dokážete zpívat velice hlasitě a vysoko a nic vás přitom nebolí, pak to váš případ být nemusí a tato cvičení možná vůbec potřebovat nebudete.

  Budoucím majitelům těchto cvičení musím ale připomenout jednu důležitou věc - pamatujte, že trénink hlasu je svalová práce a vytrénování svalů se projeví pouze důsledně pravidelným trénováním. V tomto případě proti nám hraje ještě jeden fakt, kterému se říká svalová paměť. Pokud nesprávně zpíváte už delší čas, vaše svaly v oblasti krku, spodní čelisti a jazyka to mají velmi zažité a proto odstraňování těchto návyků může být relativně zdlouhavé. Obrňte se trpělivostí a pílí a uvidíte, že po pár měsících jistě zaznamenáte první zlepšení. :-)

---------------------------------------------------

Navštivte nás na Google+